KUNTAVAALIT 2021

Kuntavaaliehdokkaat

Kuntavaaleissa Hyvinkään SDP:n listalta löytyy 70 erinomaista ehdokasta. Löydät heidät alta aakkosjärjestyksessä. Listamme ehdokasnumerot ovat 133 – 202. Ehdokkaiden alta löydät Hyvinkään SDP:n vaaliohjelman.

Päivi Ahokas

Sähköisen taloushallinnon asiantuntija

Aarre T. Ahvenainen

Eläkeläinen

Firat Bozan

Opiskelija (lakiala)

Janne Bruun

Toiminnanjohtaja

Facebook-sivu

Nora Ekholm (sit.)

Erityisasiantuntija, toiminnanjohtaja

Niko Eskelinen

Asiakaskokemusjohtaja

KotisivuFacebook-sivu

Mikael Etuaro

Työsuojeluvaltuutettu

Jari Harju (sit.)

Laitosmies

Kari Heija

Myyjä

Mikko Heikkinen

Tietotekniikan asiantuntija

Maarit Hemmilä

Sairaanhoitaja, kouluttaja

Facebook-sivu

Jyrki Hietikko

Eläkeläinen

Lauri Hovi

Sähköalan opettaja, orkesterin soittaja

Riitta Hyytiä

Eläkeläinen

Jouni Jokinen

Pääluottamusmies

Pentti Juntto

Eläkeläinen

Jasmine Kaaya

Lastenohjaaja

Katja Karen (sit.)

Yrittäjä

Facebook-sivu

Pasi Karttunen

Sopimusasiantuntija

Matti Kinnunen

Geologi

Markku Korvela

FM, herastuomari

Maire Kotala

Teollisuustyöntekijä

Jussi Kukkola

Järjestöasiantuntija

Facebook-sivu

Piia Kuusniemi

Pääluottamusmies

Facebook-sivu

Lauri Kämäri

Järjestöasiantuntija

Heikki Kölhi

CNC-koneistaja

Mikael Kölhi

Asentaja

Facebook-sivu

Birgitta Laaksonen

Merkonomi

Jani-Tapio Laaksonen

Merkonomi

Facebook-sivu

Matti Lahtinen

VTK, eläkeläinen

Pekka Laine

Eläkeläinen, ent. komisario

Salme Laitinen

Eläkeläinen

Kaisa Lanttola

Työteknikko, eläkeläinen

Tuula Latosuo

Sairaanhoitaja, eläkeläinen

Kotisivu

Jukka Leinonen

FT, tutkija

Marjaana Liehu-Törrö (sit.)

OTK, hallintopäällikkö

Hannele Liesmäki

Diakoni

Tuija Linna-Pirinen

Aluepäällikkö, eläkeläinen

Anitta Luoto

Eläkeläinen

Vesa Mauriala

FT, yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Kotisivu

Riitta Miettinen

VTM, eläkeläinen

Eeva Moilanen

Lähihoitaja

Heikki Mustakallio

Vs. varhaiskasvatuksen opettaja, KM

Facebook-sivu

Kaj Mönkkönen

Palveluesimies

Outi Niemi

Varhaiskasvatuksen opettaja

Ville Nikkanen

Diplomi-insinööri, tutkija

Pauli Nousiainen

Mittakirvesmies, pääluottamusmies

Marko Nurmi

Kuljetussuunnittelija, pääluottamusmies

Ossi-Pekka Ollikainen

Yhteisöpedagogi AMK, aluetoiminnan asiantuntija

Facebook-sivu

Taisto Orre

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Irma Pahlman

Varatuomari, oikeustieteen tohtori

Facebook-sivu

Pekka Parkkonen

Metallimies

Helena Parpala

Eläkeläinen

Lars Pekkanen

Levyseppä, pääluottamusmies

Pinja Perholehto

Puolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja

Kotisivu | Facebook-sivu

Vesa Piekkari

Isännöitsijä

Maarit Porttinen

Eläkeläinen

Matti Pöllänen

Sähköasentaja

Esa Rajala (sit.)

Linja-auton kuljettaja, työsuojeluvaltuutettu

Veijo Saarinen

Kalustonohjaaja

Facebook-sivu

Tuula Salmivaara

Pääluottamusmies, laboratoriohoitaja

Eija Skyttä

Lähihoitaja, ohjaaja

Facebook-sivu

Riku Soininen

Pääluottamusmies

Timo Suikkanen

Sähköasentaja

Facebook-sivu

Reijo Tamminen

Sopimusasiantuntija

Mihhail Teska (sit.)

Sairaanhoitaja

Juha Vallittu

Palveluvastaava

Timo Vallittu

Liittopuheenjohtaja, eläkeläinen

Jari-Pekka Velin

Asentaja

Severi Velin

Opiskelija

kuntavaaliohjelma

Pidetään huolta Hyvinkäästä, Hyvinkää pitää huolta meistä

Tasa-arvoinen koulutus takaa kehittyvän kaupungin

Varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat lapsen ja nuoren tulevaisuuden perustan. Meidän on Hyvinkäällä tuettava sitä, että jokainen lapsi ja nuori voi löytää oman paikkansa yhteiskunnassa. Koulujen ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta, opintojen monipuolisuus sekä kattava kerho- ja harrastustoiminta antavat vahvan pohjan tulevaa varten. Me SDP:ssä haluamme olla kehittämässä Hyvinkäälle maan parasta opetusta, jossa tuetaan lapsen ja nuoren oppimisen edellytyksiä. Samalla pitää huolehtia opettajien turvallisesta työympäristöstä. Tavoitteenamme on edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista.

Uskomme siihen, että koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön panostaminen edistää suomalaista yhteiskuntaa kohti sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää aikaa.

Siksi me SDP:ssä ajamme muun muassa:

 • Kouluissa järkevät ryhmäkoot, jotka tukevat lasten ja nuorten oppimista sekä henkilökunnan jaksamista
 • Riittävä opetushenkilöstö
 • Kouluverkon rakenne suunnitellaan niin, että koulut ovat siellä missä lapsetkin
 • Opetustarjonta pidetään laajana: muun muassa kattavat kieliryhmät ja musiikkiluokka lisäävät vetovoimaa
 • Hyvinkään opisto ja Musiikkiopisto pidetään houkuttelevina pitämällä maksut edelleen kohtuullisena ja resurssit toiminnan vaatimalla tasolla
 • Varhaisen välittämisen ja puuttumisen toimintamalli suunnitellaan selkeäksi: välitetään syrjäytymisuhan alla olevista nuorista yksityiskohtaisella ohjelmalla
 • Huomioidaan oppivelvollisuusiän nosto ja maksuton toisen asteen opiskelu
 • Hyvinkäällä oltava oma kattava koulukiusaamisen vastainen ohjelma
 • Pitkällä aikavälillä on tarpeellista siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen
 • Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkoon suhdeluku pidettävä edelleen 1/7, rajoitettava säännölliseksi muodostuneita niin sanottuja ”väliaikaisia ryhmäkokoylityksiä”

Kokonaisvaltainen hyvinvointi kattaa monta asiaa

Hyvinvointityössä on koko kunta mukana. Kunnat pitävät huolta niistä, joilla menee kaikkein heikoimmin. Julkisilla palveluilla torjutaan köyhyyttä, mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, asunnottomuutta ja monista eri syistä yhtä aikaa johtuvaa syrjäytymistä.

Harrastustakuu toteutetaan niin, että harrastemahdollisuuksia tarjotaan avoimesti ja laajasti kaikille kiinnostuneille.

Liikunta, kulttuuri, vapaa sivistystyö ja muu harrastetoiminta ovat itseisarvo, kunnan vetovoimatekijä ja myös ennaltaehkäisevää terveystyötä. Vapaaehtoinen järjestötyö ja harrastustoiminta ratkaisee, kuinka vireä kunta on. Työtä tehdään usein kapeilla resursseilla.

Hyvinkään on paras kaupunki hyvinkääläisille, mutta yhä useammat matkailijat ovat löytäneet Hyvinkään matkailukohteena. Sveitsin aluetta tuodaan nykyistä paremmin esille kaupunkimarkkinoinnissa. Tapahtumat ovat kaupungin ikkuna ulospäin.

Hyvinkää on tänään koti monille muista maista tänne muuttaneille. On tarjottava mahdollisuudet oppia suomen kieltä ja ymmärtää valtaväestön kulttuuria. Kotoutumista tuetaan monipuolisesti muun muassa kouluissa, Hyvinkään opistossa, urheilu- ja muissa harrasteseuroissa ja niin edelleen.

Hyvinvointiosaamisen varmistamiseksi Hyvinkäällä huolehditaan selkeästä rajapinnasta Keusoteen ja tulevalle hyvinvointialueelle. Sote-puolen vapaaehtoistyö pitää huomioida tavoitteissa, sillä riskinä on kunnan ja hyvinvointialueen / Keusoten välinen epäselvä vastuu.

Siksi me SDP:ssä ajamme muun muassa:

 • Ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön panostetaan edelleen, tarkastellaan resursointia kaupungin puolelta esimerkiksi niin kouluterveyden kuin nuorisopalveluiden osalta
 • Selvitetään kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa malleja harrastustakuun toteuttamiseksi Hyvinkäällä
 • Tuodaan Hyvinkäätä enemmän esille sekä kotimaisessa että ulkomaisessa matkailumarkkinoinnissa
 • Kotoutumisessa suomen kielen oppiminen ja suomalaisen kulttuurin ymmärtäminen ovat kaiken a ja o
 • Tarkennetaan ja varmistetaan edelleen kaupungin ja Keusoten välisiä vastuita, viestintää ja yhteistyötä
 • Tavataan Keusoten omistajakuntien päättäjien kanssa säännöllisesti
 • Huomioidaan kulttuurin, liikunnan ja vapaan sivistystyön merkitys hyvinkääläisten hyvinvoinnissa
 • Hyvinkäälle laadittava oma koronaexit-suunnitelma, jossa pohditaan muun muassa yritysten asemaa, työttömien tilannetta, lapsia ja nuoria, ikäihmisiä ja yksinäisyyden vähentämistä

Monipuolinen kaupunki tonttitarjonnan, liikkumisen ja ympäristön osalta

Toimivassa kaupungissa infra on kunnossa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että katuvalot toimivat, tiestö on hyvässä kunnossa ja vesijohtoverkostosta pidetään huolta. Hyvinkää kasvaa ja kehittyy monipuolisesti huomioiden niin asujien kuin yrittäjien toiveet tonttitarjonnasta kaavoituksen suhteen. Liikkuminen Hyvinkäällä on helppoa: keskusta on avoin kaikille liikkumismuodoille kävelystä autoiluun.

Julkista liikennettä kehitetään käyttäjien toiveiden mukaisesti. Vähäpäästöistä liikkumista suositellaan. Huolehdimme osaltamme siitä, että rautatieaseman liityntäpysäköinti kehittyy.

Tytäryhtiöt nähdään tärkeänä osana kaupungin toimintaa ja haluamme pitää niistä kiinni jatkossakin. Toimivalla omistajaohjauksella varmistamme sen, että Lämpövoiman lämmönhinta pysyy edullisena. Kiertotalouteen tulee panostaa myös tulevina vuosina.

Pidämme tärkeänä sitä, että Hyvinkää pitää kiinni tavoitteistaan hiilineutraalisuuden varmistamiseksi.

Siksi me SDP:ssä ajamme muun muassa:

 • Vesijohtoverkostoa uusitaan tasaisesti
 • Tonttitarjonta niin asukkaille kuin yrittäjille on monipuolista
 • Jokaista asuinaluetta kehitetään jatkossakin asukaspohjan tarpeiden mukaisesti
 • Keskusta pidetään avoimena kaikille liikkumismuodoille
 • Tytäryhtiöt pidetään omissa käsissä ja kaupungilla on selkeät visiot niiden kehittämiseksi
 • Hiilineutraalius on tärkeä yhteinen tavoite
 • Julkisen liikenteen kehittäminen käyttäjien toiveiden mukaisesti
 • Jatkossakin lämmön hinta on Hyvinkäällä edullista, kiertotaloutta kehitetään
 • Mahdollisimman monipuoliset ja helpot julkiset yhteydet muille työssäkäyntialueille liityntäpysäköinteineen

Pidetään huolta Hyvinkäästä - Hyvinkää pitää huolta meistä!